Fundacja promocji wielojęzyczności i wymiany międzynarodowej „Spotkanie”
ul. Okopowa 113 lok. 53, 91-849 Łódź, KRS 0000738733, NIP 7262673614

MD Marta Darska, ul. Jana Pawła II 12/2, 69-210 Lubniewice
NIP 5961519740, REGON 366333169

Naszą misją jest realizacja idei „Uczenia się przez całe życie” (Life Long Learning) w Polsce, wspieranie osób i instytucji w ich rozwoju oraz kontaktach międzynarodowych poprzez doskonalenie umiejętności językowych.

Wierzymy, że tylko spotkanie z drugim człowiekiem może dać pewność, że więcej mamy wspólnego, niż nas dzieli oraz, że można nauczyć się każdego języka i w każdym momencie swojego życia, o ile zadba się o odpowiednie metody i warunki nauki.

Pragniemy wspierać osoby w przełamywaniu wszelkich barier komunikacyjnych i umożliwiać im większe otwarcie na świat dzięki wzmocnieniu pewności siebie w kontaktach międzynarodowych.

Realizujemy projekt VILLANGO bo wierzymy, że różnorodność i kontakt z ludźmi z innych krajów i kręgów kulturowych wzbogaca nas, inspiruje, otwiera na nowe możliwości i nowe ścieżki rozwoju.

Projekt VILLANGO daje możliwość nie tylko intensywnej, przyjemnej i skutecznej nauki różnych języków obcych, ale także niezapomnianej wymiany międzynarodowej i międzykulturowej, nawiązania kontaktów i przyjaźni z ludźmi z całego świata.

Zapraszamy do obejrzenia ciekawych nagrań i opinii na temat VILLANGO: