Zastosowanie metody IMMERSJI w nauce języka obcego pozwala osiągnąć następujące rezultaty:

przełamać bariery w komunikacji w języku obcym
zwiększyć pewność siebie
poprawić płynność wypowiedzi
zwiększyć poprawność językową
poszerzyć słownictwo
komunikować się bardziej naturalnie i swobodnie

Metoda IMMERSJI, czyli metoda pełnego zanurzenia w języku i otaczania się językiem, jest uważana za jedną z najskuteczniejszych metod nabywania umiejętności komunikacji w języku obcym i  wzmacniania płynności językowej. W programie VILLANGO jest realizowana za pomocą intensywnego i urozmaiconego programu, bogatego w aktywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dzięki temu, że zajęcia są prowadzone metodą warsztatową wyłącznie przez NATIVE SPEAKERÓW.

Stosujemy następujące metody pracy warsztatowej:

– dyskusje na zadany temat w małej grupie
– burza mózgów i wypracowywanie rozwiązania danego problemu w małej grupie
– gry: karciane, planszowe, z podziałem na role, kalambury
– odgrywanie scenek sytuacyjnych
– prezentacja
– pokazy filmów
– śpiewanie piosenek
– zajęcia ruchowe
– „small talk”
– zagadki i łamigłówki lingwistyczne
– zadania w terenie

W naszych „wioskach językowych” uczymy języka, który można od razu zaadoptować do codziennego życia. Dbamy o dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb grupy. Staramy się, aby każdy uczył się w swoim tempie, na swoim poziomie. Tym sposobem zwiększa się motywacja wewnętrzna do nauki, co z kolei skutkuje lepszymi efektami. Dzięki dużej liczbie native speakerów i odpowiednio skonstruowanemu programowi, jesteśmy w stanie pracować skutecznie z grupą, w której uczniowie są na różnym poziomie języka.